Stresshantering

Det är något fel med mig. Jag är duktig ambitiös, jobbar på lyckas med det mesta, men jag mår inte bra.
Känns som man gör det för att visa världen att jag duger.
Dålig självkänsla, känsla av att inte räcka till.
Driver mig att vara perfekt och visa världen att jag duger.

 

Vi tror att ju mer vi gör ju mer blir vi uppskattade. Vi får det från att vi är små, bekräftelse i vad vi gör istället för vem vi är. Fast vi egentligen vill ha bekräftelse på att vi är älskade, duga som vi är.

 

Skulle du vilja:

 • Arbeta effektivare istället för mer?
 • ställa realistiska mål?
 • göra avbrott?
 • Inte ta saker personligt?
 • Lägga vikt vid det positiva( se det som gåt bra
 • Känna dig själv?
 • Vila avspänning
 • Ha en bra övergång mellan arbete- hem?
 • Ett eget liv?

 

Innehåll

 • Akilleshälar,negativ stress,stressorsaker
 • Lustfyllda utmaningar,Fantasins makt, upplevelse av förändring
 • Vad stressar dig? korvariga långvariga stressorer
 • Stressens onda cirkel
 • Kvinnligt -manligt
 • Olika vägar till avspänning
 • Målinriktad mental träning
 • Positivt tänkande
 • Inlärning och omlärning
 • Affirmationstekniken