Personlig coaching

Alla har vi möjligheter att nå dit vi vill När vi inte lyckas, beror det på vårt sätt att betrakta oss själv och vår omvärld Vårt medvetande från en stråle från en inre ficklampa: vi lyser där vi förvänta oss att hitta det vi söker och förblir omedvetna om de möjligheter vi inte väntat.

Förmågan att vidga perspektiven och att skapa förväntningar är en av de viktigaste framgångsegenskaperna: coaching fokuserar på möjligheterna i varje situation Ökar antalet valmöjligheter framkallar höga ambitioner ingjuter tveklös tro på den egna förmågan och skapar entusiasm att anta nya utmaningarCoaching handlar inte om rådgivning, mentorskap, handledning etc.

Coaching är ett förhållningssätt och en utvecklingsstrategi baserad på ett ansvar för den egna framgången Vår roll är därför inte att coacha någon i livets alla möjligheter o svårigheter den är att lära ut och träna att vi i varje situation själv ska hitta den bästa vägen. 

Av en coach får du hjälp att utföra svåra, nya eller utmanande uppgifter, förbättra dina yrkesprestationer, utveckla nya färdigheter och lösa problem. För organisationer och företag är en coach ofta en väl investerad slant. Coaching är ett av de mest kostnadseffektiva och fokuserade sätt att utveckla företag, team, anställda, samarbetspartners och organisationer. Oavsett om det gäller företag, organisationer eller för dig som privatperson så finns det gemensamma nämnare för framgångsrik coaching.  

Coaching bygger på dessa framgångsrika handlingsprinciper:

 • För att förstå – handla
 • Allt det som görs påverkar allt som finns
 • Beteenden har syften
 • Det finns alltid valmöjligheter
 • Människor gör alltid det bästa de kan
 • Verkligheten är formbar
 • Livet är perfekt  

 

Många människor vänder sig till coacher för att hitta en livsriktning och balans, andra för att investera i sin karriär eller affärsliv. Att coaching har blivit så ”inne” betyder för mig som coach att tydliggöra vad som är unikt med oss.  

En framgångsrik coach:

 • Förstår
 • Lyssnar
 • Motiverar
 • Visar vägen
 • Hjälper
 • Utvecklar
 • Stödjer 

 

En coach ansvarar inte för ditt liv men tar ansvar för att vägleda dig på den väg eller de vägar som leder till dina mål.

En ICC-coach har utbildats i att: 

 • Fokusera på dina drömmar, mål och önskningar
 • Visa dig vägen till framgång och personlig utveckling
 • Utmana invanda föreställningar och hinder
 • Uppmuntra dig till handling
 • Ge feedback och beröra
 • Skapa engagemang i dina livsområden
 •  Identifiera dina värderingar 

 

Genom att dela in ditt liv/företag i olika livsområden/verksamhetsområden kan du enklare se vilka livsområden /verksamhetsområden som är viktiga är därmed bli medveten om vad som är viktigt i ditt liv eller för ditt företag . En coach förtydligar dessa livsområden/verksamhetsområden och får dig att se hur mycket tid du spenderar och egentligen önskar spendera i förhållande till dig själv, din familj, ditt arbete, dina intressen och vänner.Coaching handlar om att förverkliga drömmar. En coach vill dig väl och vill hjälpa dig till handling och uppfyllelse av dina drömmar, mål och önskningar. Det finns därför mycket att tänka på som coach för att upprätta ett förtroende.

En coach bör ha stark tro på din förmåga att: 

 • Nå mål
 • Expandera medvetandet
 • Göra sitt bästa
 • Bryta övertygelser
 • Ändra beteende
 • Skapa sin egen framtid
 • Växa som människa 

 

Varje dag gör du val – omedvetna eller medvetna. Även mindre val kan med tiden leda oss bort eller mot vårt mål. Hur skall jag då veta att jag gör riktiga val? Anlita en coach! 

När du anlitar en coach kan du vara säker på att du får en professionell person som har utvecklat färdigheter för att leda dig framåt i livet vare sig det gäller i det privata livet inom din organisation eller affärslivet!