Om Spela Roll

Spela Roll vill hjälpa Människor att förstå hur våra Tankar påverkar våra liv!

Företaget drivs av Leena Bergander
Dipl friskvårdsterapeut, Genusforskare , ICC certifierad Coach och Businesscoach och mental tränare.

Leena har i många år arbetat med föreläsningar och kurser men även med stresshantering, långtidssjukskrivna och arbetslösa. Hennes unikitet är att hon har forskat i genus och i och med det sätter en annan prägel i sina utbildningar. Det är ofta att det blir AHA upplevelser på hennes kurser och utbildningar när man plötsligt förstår varför...

- Detta borde alla veta speciellt innan de går säljutbildningar eller utbildningar i personlig utveckling.

Det är en av kommentarerna som kommit flera gånger efter utbildningar.

En känsla är aldrig fel, men vilken tanke tolkar känslan?

Det är en av grunderna Leena använder sig av liksom, Självbild –Självkänsla –Självförtroende

Vi har alltid egna val!

 

Vill hjälpa individen att:

 • Nå sin fulla potential
 • Anpassa sig till de nya kraven i samhället
 • Ta ansvar för sin egen karriär och personliga utveckling
 • Förstå nya samhället
 • Bli medveten om hur tankar påverkar

 

Vill hjälpa föräldrar i sitt föräldraskap:

 • Genom coaching
 • Utbildning

 

Vill sprida jämställdhetsarbetet i skolor och förskolor .

Och väcka tankar kring könsrollen och dess betydelse för oss som individer

 

Arbetar med förebyggande insatser

Vara den som står efter flodkanten och hindrar människorna från att ramla i.

I stället för som sjukvården fiska upp de som redan ramlat.

Vill hjälpa människorna i Sverige få mer Livskvalité!

 • Hos Spela Roll mår kunden bra och ökar sin livskvalité
 • Företagen känner att det är tryggt att vända sig till Spela Roll för att få hjälp
 • Kunden får ett trevligt bemötande och bra service

 

Spela Roll vill få människor att:

Må bättre - Utveckla sig själva - Få ökad livskvalité - Bättra sin kost

 

Referensuppdrag

 • Sverige hälsan - Undervisade i handledning, psykosocialt arbete, kommunikation, teamträning, hälsopedagogik, arbetsmiljö idrott och hälsa.
 • Brynäs Hälsocentral med projekt MODIG = Minskade OhälsoDagar I Gävle
 • Folkuniversitetet i Gävle och utbildat SPA terapeuter.
 • Arbetar som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen

Är med i följande nätverk:

 • Alliansen Gävle vice ordförande i näringslivs och arbetsmarknadsnämnden
 • Centrumsamverkan 
 • Företagarna där Leena varit ordförande iGävleföreningen
 • SLH Scandinaviska Ledarhögskolan i Örebro
 • Ambassadör för kvinnligt företagande
 • NUWA
 • Almis mentorprogram
 • Gavlekvinnor

 

Bolagsform och ägare:
Företagsnamn: Spela Roll
Bolagsform: Enskild firma
Ägare: Leena Bergander
Adress Kyrkogatan 14
803 20 Gävle
Mobil: 070-350 64 92