MEA Kurs

MEA = Motivation – Effektivitet - Arbetsglädje
Vi styrs i hög grad av de bilder vi har av oss själva och de bilder,vi har av
framtiden.Vilka bilder ska styra mig?Hur kan jag kontrollera tidigare situationersom
jag trodde låg helt utanför min kontrollförmåga.den sammanställda bild som jag har
av mig själv, kan man kalla självförtroende.Detta utgör samtidigten allmän
målprogramering,som påverkar det mesta av det jag gör.Ett gott självförtroende
stimulerar och sporrar, medan ett dåligt hämmar och blockerar mina resurser.
Konceptet bygger på en metod som syftar till ökad insikt och förbättrad personlig
livskvalité.

Kursen kommer att följa en systematisk träningsmodell för att " fungera och må
bättre", principerna bakom utveckling, mental styrka, bra prestationeroch ökat
välbefinnande.
Genomgång av systematiskt handlingsprogram med tonvikten på personliga och
gemensamma målsättningarrespektive målbildsintegration.

Målsättningen med kursen är följande:

  • Att ge kunskap om vägar till förändring och utveckling utifrån klara och
    konkreta målbilder och god insikt i utgångsläget.
  • Att få uptäcka och utveckla dolda resurser och energitillgångar, som finns
    inom varje människa,grupp eller organisation.
  • Att kunna förverkliga fattade beslut om önskvärda förändringar genom tillgång
    till en regelbunden och systematisk träning.