Jobbcoaching

Mellan 2 jobb?

Mitt mellan två jobb innebär en unik möjlighet att bana väg för det du egentligen vill göra med karriären – livet!

Alla har vi det som krävs för att nå dit vi vill men det är ytters få av oss som vet hur de här oanade resurserna plockas fram.
Med en Coach är det lättare att få det du vill ska hända att bli verklighet.

För att du ska få kontakt med arbetsgivare och öka dina resurser att få arbete kan arbetsförmedlingen erbjuda dig en jobbcoach


Coachen utgår från dina behöv och ger dig bland annat stöd att:

  • Komma fram till vad du vill
  • Sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål
  • Hur man kontaktararbetsgivare och företrädare inom olika branscher
  • Ta fram ansökningshandlingar och CV
  • Förebereda för anställningsintervjun

För att få en jobbcoach ska du var inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen och inte delta i något arbetsmarknadspolitiskt program.

Är du intresserad av att få en jobbcoach kontaktar du din arbetsförmedling