Föräldracoach
  • Vill du bli helt nöjd med dig själv som förälder?
  • Vill du ha bra relationer med dina barn?
  • Vill du åstadkomma effektiv positiv påverkan på dina barn?

 

Föräldracoaching är för dig som vill ge dina barn de bästa förutsättningar för att utvecklas . 

Du vill motivera och inspirera dina barn till att leva ett spännande innehållsrikt liv. Du vill 
hjälpa dem att upptäcka alla sina talanger. utvecklas optimalt som individer .Du vill att de 
ska åstadkomma det som är viktigt för dem och att det ska vara friska, glada och lyckliga.

Coaching fokuserar alltid på möjligheter och lösningar, aldrig på problem!

Hemligheten är att det du fokuserar på växer!

Jag hjälper föräldrar fostra sina barn till självständiga, ansvarstagande och glada vuxna.