Aktivt, positivt föräldraskap

barn1

Vill du bli helt nöjd med dig själv som förälder?
Vill du ha bra relationer med dina barn?
Vill du åstadkomma effektiv positiv påverkan på dina barn?


Föräldracoaching är för dig som vill ge dina barn det bästa förutsättningar för att utvecklas. Du vill motivera och inspirera dina barn till att leva ett spännande innehållsrikt liv. Du vill hjälpa dem att upptäcka alla sina talanger occh utvecklas optimalt som individer. Du vill att de ska åstadkomma det som är viktigt för dem och att det ska vara friska, glada och lyckliga.

Coaching fokuserar alltid på möjligheter och lösningar aldrig på problem!

Hemligheten är att det du fokuserar på växer!
Jag hjälper föräldrar fostra sina barn till självständiga, ansvarstagande och glada vuxna.

Kursen inleds med ett längre seminarium där föräldracoachen, Leena Bergander, pratar om kommunikation. Hur kan vi (barn och vuxen) prata samma språk och förstå varandra bättre? Självkänsla, förtroende och behov av bekräftelse tas också upp. Därefter träffas vi en gång i veckan och diskuterar:

  • Att skapa och ge självkänsla
  • Vikten av bekräftelse
  • Genus, traditionellt synsätt och framtiden
  • Hur påverkas vi av kosten?

Målgrupp
Du som vill bli en mer självsäker förälder och ge ditt barn de allra bästa förutsättningarna i livet.

Aktuella kurser: VT16 (OBS! Fel startdatum i pdf-filen, kursen startar den 26 jan 2016).